Läs bibeltext

Luk 19:41
När han kom närmare och såg staden började han gråta över den
Luk 19:42
och sade: "Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig.
Luk 19:43
Det skall komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll.
Luk 19:44
De skall slå dig och ditt folk till marken, och de skall inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök."
Luk 19:45
När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där
Luk 19:46
och sade till dem: "Det står i skriften: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."
Luk 19:47
Sedan undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen,
Luk 19:48
men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom.
Luk 20:1
En dag när han undervisade folket i templet och förkunnade budskapet kom översteprästerna och de skriftlärda tillsammans med de äldste fram till honom
Luk 20:2
och sade: "Säg oss vad du har för fullmakt att göra detta. Vem är det som har gett dig den fullmakten?"
Luk 20:3
Han svarade: "Jag har också en fråga till er. Säg mig: