Läs bibeltext

Luk 19:45
När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där
Luk 19:46
och sade till dem: "Det står i skriften: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."
Luk 19:47
Sedan undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen,
Luk 19:48
men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom.
Luk 20:1
En dag när han undervisade folket i templet och förkunnade budskapet kom översteprästerna och de skriftlärda tillsammans med de äldste fram till honom
Luk 20:2
och sade: "Säg oss vad du har för fullmakt att göra detta. Vem är det som har gett dig den fullmakten?"
Luk 20:3
Han svarade: "Jag har också en fråga till er. Säg mig:
Luk 20:4
dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor?"
Luk 20:5
De överlade med varandra: "Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom?
Luk 20:6
Men om vi svarar: Från människor, då kommer hela folket att stena oss, för de är övertygade om att Johannes var en profet."
Luk 20:7
Och de svarade att de inte visste.