Läs bibeltext

Luk 20:27
Några saddukeer - de förnekar att det finns en uppståndelse - kom till honom och frågade:
Luk 20:28
"Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en gift bror som dör barnlös, så skall han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern.
Luk 20:29
Nu fanns det sju bröder. Den förste gifte sig och dog barnlös.
Luk 20:30
Den andre
Luk 20:31
och den tredje gifte sig med änkan, likaså de återstående, och alla sju dog utan att lämna barn efter sig.
Luk 20:32
Slutligen dog också kvinnan.
Luk 20:33
Hur blir det med henne vid uppståndelsen, vems hustru blir hon? Alla sju hade ju haft henne som hustru."
Luk 20:34
Jesus svarade: "Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta,
Luk 20:35
men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta.
Luk 20:36
De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå.
Luk 20:37
Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.