Läs bibeltext

Luk 21:5
När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade han:
Luk 21:6
"Allt detta som ni ser - det skall komma en tid då det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner."
Luk 21:7
Då frågade de honom: "Mästare, när sker detta, och vad blir tecknet på att det börjar?"
Luk 21:8
Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte.
Luk 21:9
När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet."
Luk 21:10
Och han sade till dem: "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike.
Luk 21:11
Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig på himlen.
Luk 21:12
  Men innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull.
Luk 21:13
Då får ni tillfälle att vittna.
Luk 21:14
Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal,
Luk 21:15
ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga.