Läs bibeltext

Luk 21:12
  Men innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull.
Luk 21:13
Då får ni tillfälle att vittna.
Luk 21:14
Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal,
Luk 21:15
ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga.
Luk 21:16
Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda,
Luk 21:17
och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull.
Luk 21:18
Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat.
Luk 21:19
Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.
Luk 21:20
När ni ser Jerusalem omringat av härar, då skall ni veta att dess ödeläggelse är nära.
Luk 21:21
Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen, de som är inne i staden skall lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.
Luk 21:22
Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt.