Läs bibeltext

Luk 21:20
När ni ser Jerusalem omringat av härar, då skall ni veta att dess ödeläggelse är nära.
Luk 21:21
Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen, de som är inne i staden skall lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.
Luk 21:22
Ty detta är vedergällningens tid, när allt i skriften blir uppfyllt.
Luk 21:23
Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd skall komma över landet, och vrede skall drabba detta folk.
Luk 21:24
De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.
Luk 21:25
Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån.
Luk 21:26
Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.
Luk 21:27
Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet.
Luk 21:28
När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig."
Luk 21:29
Han gav dem en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd.
Luk 21:30
När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära.