Läs bibeltext

Luk 21:29
Han gav dem en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd.
Luk 21:30
När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära.
Luk 21:31
På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära.
Luk 21:32
Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer.
Luk 21:33
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
Luk 21:34
Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen
Luk 21:35
som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden.
Luk 21:36
Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen."
Luk 21:37
  Om dagarna var han i templet och undervisade, men varje kväll gick han ut till det berg som kallas Olivberget och övernattade där.
Luk 21:38
Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att höra honom.
Luk 22:1
Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk.