Läs bibeltext

Luk 22:24
Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste.
Luk 22:25
Då sade han till dem: "Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare.
Luk 22:26
Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.
Luk 22:27
Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.
Luk 22:28
Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar,
Luk 22:29
och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er.
Luk 22:30
Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar.
Luk 22:31
Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete.
Luk 22:32
Men jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder."
Luk 22:33
Simon sade: "Med dig, herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden."
Luk 22:34
Han svarade: "Jag säger dig, Petrus: tuppen skall inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig."