Läs bibeltext

Luk 23:46
Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." När han sagt detta slutade han att andas.
Luk 23:47
  Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: "Han var verkligen en rättfärdig man."
Luk 23:48
När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet.
Luk 23:49
Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.
Luk 23:50
Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man
Luk 23:51
som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike.
Luk 23:52
Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.
Luk 23:53
Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd.
Luk 23:54
Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.
Luk 23:55
Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där.
Luk 23:56
När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet.