Läs bibeltext

Luk 24:12
Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.
Luk 24:13
Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus.
Luk 24:14
De talade med varandra om allt det som hade hänt.
Luk 24:15
Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem.
Luk 24:16
Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom.
Luk 24:17
Han frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade och såg sorgsna ut,
Luk 24:18
och den ene, som hette Kleopas, svarade: "Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar." -
Luk 24:19
"Vad har hänt?" frågade han. De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket.
Luk 24:20
Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst,
Luk 24:21
medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände,
Luk 24:22
och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse