Läs bibeltext

Luk 24:13
Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus.
Luk 24:14
De talade med varandra om allt det som hade hänt.
Luk 24:15
Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem.
Luk 24:16
Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom.
Luk 24:17
Han frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade och såg sorgsna ut,
Luk 24:18
och den ene, som hette Kleopas, svarade: "Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar." -
Luk 24:19
"Vad har hänt?" frågade han. De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket.
Luk 24:20
Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst,
Luk 24:21
medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände,
Luk 24:22
och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse
Luk 24:23
men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever.