Läs bibeltext

Luk 24:32
Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?"
Luk 24:33
  De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade,
Luk 24:34
och dessa sade: "Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon."
Luk 24:35
Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.
Luk 24:36
Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!"
Luk 24:37
De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg.
Luk 24:38
Då sade han: "Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Luk 24:39
Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har."
Luk 24:40
Och han visade dem sina händer och fötter.
Luk 24:41
Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: "Finns det något att äta här?"
Luk 24:42
De räckte honom en bit stekt fisk,