Läs bibeltext

Luk 24:35
Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.
Luk 24:36
Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!"
Luk 24:37
De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg.
Luk 24:38
Då sade han: "Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Luk 24:39
Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har."
Luk 24:40
Och han visade dem sina händer och fötter.
Luk 24:41
Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: "Finns det något att äta här?"
Luk 24:42
De räckte honom en bit stekt fisk,
Luk 24:43
och de såg hur han tog den och åt.
Luk 24:44
  Han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna."
Luk 24:45
Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna.