Läs bibeltext

Luk 24:43
och de såg hur han tog den och åt.
Luk 24:44
  Han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna."
Luk 24:45
Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna.
Luk 24:46
Och han sade till dem: "Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen,
Luk 24:47
och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
Luk 24:48
Ni skall vittna om allt detta.
Luk 24:49
Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."
Luk 24:50
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.
Luk 24:51
Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.
Luk 24:52
De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.
Luk 24:53
Och de var ständigt i templet och prisade Gud.