Läs bibeltext

Luk 24:46
Och han sade till dem: "Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen,
Luk 24:47
och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
Luk 24:48
Ni skall vittna om allt detta.
Luk 24:49
Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."
Luk 24:50
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.
Luk 24:51
Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.
Luk 24:52
De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.
Luk 24:53
Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

Evangeliet enligt Johannes
 
Joh 1:1
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Joh 1:2
Det fanns i begynnelsen hos Gud.
Joh 1:3
Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.