Läs bibeltext

Joh 1:23
Han sade: "Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt."
Joh 1:24
Också några fariseer hade sänts ut,
Joh 1:25
och de frågade honom: "Varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?"
Joh 1:26
Johannes svarade: "Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner,
Joh 1:27
han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler."
Joh 1:28
Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
Joh 1:29
  Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.
Joh 1:30
Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig.
Joh 1:31
Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten."
Joh 1:32
Och Johannes vittnade och sade: "Jag har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom.
Joh 1:33
Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: 'Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.'