Läs bibeltext

Joh 1:29
  Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.
Joh 1:30
Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig.
Joh 1:31
Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten."
Joh 1:32
Och Johannes vittnade och sade: "Jag har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom.
Joh 1:33
Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: 'Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.'
Joh 1:34
Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde."
Joh 1:35
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar.
Joh 1:36
När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm."
Joh 1:37
De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.
Joh 1:38
Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi (det betyder mästare), var bor du?"
Joh 1:39
Han sade: "Följ med och se!" De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen.