Läs bibeltext

Joh 1:35
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar.
Joh 1:36
När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm."
Joh 1:37
De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.
Joh 1:38
Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi (det betyder mästare), var bor du?"
Joh 1:39
Han sade: "Följ med och se!" De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen.
Joh 1:40
Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus.
Joh 1:41
Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: "Vi har funnit Messias" (det betyder Kristus).
Joh 1:42
Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: "Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas" (det betyder Petrus).
Joh 1:43
  Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: "Följ mig!"
Joh 1:44
Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.
Joh 1:45
Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."