Läs bibeltext

Joh 1:47
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Joh 1:48
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Joh 1:49
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."
Joh 1:50
Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se."
Joh 1:51
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."
Joh 2:1
På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Joh 2:2
Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet.
Joh 2:3
Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: "De har inget vin."
Joh 2:4
Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än."
Joh 2:5
Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er."
Joh 2:6
Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter.