Läs bibeltext

Joh 3:23
Också Johannes döpte; det var i Ainon nära Salim, där det var gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta.
Joh 3:24
Johannes hade nämligen ännu inte satts i fängelse.
Joh 3:25
Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar,
Joh 3:26
och de gick till Johannes och sade: "Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv, och alla kommer till honom."
Joh 3:27
Johannes svarade: "Ingen får något som inte ges honom från himlen.
Joh 3:28
Ni kan själva vittna om att jag sade: 'Jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom.'
Joh 3:29
Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän, som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt.
Joh 3:30
Han skall bli större och jag bli mindre."
Joh 3:31
  Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen
Joh 3:32
vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd.
Joh 3:33
Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant.