Läs bibeltext

Joh 3:31
  Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen
Joh 3:32
vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd.
Joh 3:33
Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant.
Joh 3:34
Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta.
Joh 3:35
Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand.
Joh 3:36
Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
Joh 4:1
När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler -
Joh 4:2
det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar -
Joh 4:3
lämnade han Judeen och begav sig på nytt till Galileen.
Joh 4:4
Han måste ta vägen genom Samarien
Joh 4:5
och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef.