Läs bibeltext

Joh 5:17
Men han sade till dem: "Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag."
Joh 5:18
Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.
Joh 5:19
Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.
Joh 5:20
Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.
Joh 5:21
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill.
Joh 5:22
Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen,
Joh 5:23
för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.
Joh 5:24
  Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Joh 5:25
Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv.
Joh 5:26
Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv,
Joh 5:27
och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.