Läs bibeltext

Joh 5:31
Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt.
Joh 5:32
Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.
Joh 5:33
Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Joh 5:34
Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade.
Joh 5:35
Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus.
Joh 5:36
Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.
Joh 5:37
Och Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt,
Joh 5:38
och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sänt.
Joh 5:39
Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig,
Joh 5:40
men ni vill inte komma till mig för att få liv.
Joh 5:41
Människors ära vill jag inte ha,