Läs bibeltext

Joh 6:1
Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön.
Joh 6:2
Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka.
Joh 6:3
Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar.
Joh 6:4
Det var strax före judarnas påskhögtid.
Joh 6:5
  När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: "Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?"
Joh 6:6
Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra.
Joh 6:7
Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var."
Joh 6:8
En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade:
Joh 6:9
"Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar.
Joh 6:10
Men vad förslår det till så många?" Jesus sade: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner - det var omkring fem tusen män.
Joh 6:11
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha.