Läs bibeltext

Joh 6:30
De sade: "Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra?
Joh 6:31
Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta."
Joh 6:32
Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen.
Joh 6:33
Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."
Joh 6:34
  De bad honom då: "Herre, ge oss alltid det brödet."
Joh 6:35
Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
Joh 6:36
Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte.
Joh 6:37
Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.
Joh 6:38
Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.
Joh 6:39
Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen.
Joh 6:40
Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen."