Läs bibeltext

Joh 6:35
Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
Joh 6:36
Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte.
Joh 6:37
Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.
Joh 6:38
Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig.
Joh 6:39
Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen.
Joh 6:40
Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen."
Joh 6:41
  Judarna förargade sig över att han hade sagt: "Jag är brödet som har kommit ner från himlen",
Joh 6:42
och de sade: "Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?"
Joh 6:43
Jesus svarade: "Var inte förargade.
Joh 6:44
Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.
Joh 6:45
Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.