Läs bibeltext

Joh 6:44
Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.
Joh 6:45
Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.
Joh 6:46
Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern.
Joh 6:47
Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv.
Joh 6:48
Jag är livets bröd.
Joh 6:49
Era fäder åt mannat i öknen och de dog.
Joh 6:50
Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö.
Joh 6:51
Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva."
Joh 6:52
  Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta.
Joh 6:53
Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.
Joh 6:54
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.