Läs bibeltext

Joh 6:52
  Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta.
Joh 6:53
Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.
Joh 6:54
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.
Joh 6:55
Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck.
Joh 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.
Joh 6:57
Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig.
Joh 6:58
Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet."
Joh 6:59
Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.
Joh 6:60
Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: "Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?"
Joh 6:61
Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: "Får det här er att vackla?
Joh 6:62
Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut?