Läs bibeltext

Joh 6:60
Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: "Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?"
Joh 6:61
Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: "Får det här er att vackla?
Joh 6:62
Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut?
Joh 6:63
Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv.
Joh 6:64
Men det är några av er som inte tror." Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom.
Joh 6:65
Och han fortsatte: "Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern."
Joh 6:66
  Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom.
Joh 6:67
Jesus sade till de tolv: "Inte vill väl ni också gå er väg?"
Joh 6:68
Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
Joh 6:69
och vi tror och vi förstår att du är Guds helige."
Joh 6:70
Jesus sade: "Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul."