Läs bibeltext

Joh 7:1
Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judeen ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom.
Joh 7:2
  Judarnas lövhyddefest närmade sig.
Joh 7:3
Hans bröder sade då till honom: "Stanna inte här utan gå till Judeen, så att också dina lärjungar får se dina gärningar.
Joh 7:4
Ingen verkar i skymundan om han vill bli allmänt känd. Om du gör sådana ting, visa dig då för världen."
Joh 7:5
Inte heller hans bröder trodde på honom.
Joh 7:6
Men Jesus sade till dem: "Min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid.
Joh 7:7
Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda.
Joh 7:8
Gå ni upp till högtiden. Jag gör det inte den här gången, min tid är ännu inte inne."
Joh 7:9
Och han stannade själv kvar i Galileen.
Joh 7:10
  Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet.
Joh 7:11
Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns.