Läs bibeltext

Joh 7:37
  På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick.
Joh 7:38
Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger."
Joh 7:39
Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.
Joh 7:40
  Några i hopen som hörde detta sade: "Han måste vara Profeten",
Joh 7:41
och några sade: "Han är Messias." Men andra sade: "Inte kommer väl Messias från Galileen?
Joh 7:42
Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?"
Joh 7:43
Så blev hopen oenig om honom.
Joh 7:44
Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.
Joh 7:45
  När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: "Varför har ni inte tagit hit honom?"
Joh 7:46
De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han."
Joh 7:47
Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit vilseledda?