Läs bibeltext

Joh 7:40
  Några i hopen som hörde detta sade: "Han måste vara Profeten",
Joh 7:41
och några sade: "Han är Messias." Men andra sade: "Inte kommer väl Messias från Galileen?
Joh 7:42
Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?"
Joh 7:43
Så blev hopen oenig om honom.
Joh 7:44
Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.
Joh 7:45
  När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: "Varför har ni inte tagit hit honom?"
Joh 7:46
De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han."
Joh 7:47
Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit vilseledda?
Joh 7:48
Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom?
Joh 7:49
Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad."
Joh 7:50
Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: