Läs bibeltext

Joh 8:31
Till de judar som trodde på honom sade Jesus: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.
Joh 8:32
Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria."
Joh 8:33
De sade: "Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria?"
Joh 8:34
Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden.
Joh 8:35
Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid.
Joh 8:36
Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria.
Joh 8:37
Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er.
Joh 8:38
Jag förkunnar vad jag själv har sett hos Fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader."
Joh 8:39
De svarade: "Vår fader är Abraham." Då sade Jesus: "Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar.
Joh 8:40
Men nu vill ni döda mig - den som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham.
Joh 8:41
Ni gör er faders gärningar." Då sade de: "Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan."