Läs bibeltext

Joh 8:51
Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden."
Joh 8:52
Judarna sade: "Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden.
Joh 8:53
Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?"
Joh 8:54
Jesus svarade: "Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud.
Joh 8:55
Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord.
Joh 8:56
Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig."
Joh 8:57
Judarna sade då till Jesus: "Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham."
Joh 8:58
Han svarade: "Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till."
Joh 8:59
Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.
Joh 9:1
Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen.
Joh 9:2
Lärjungarna frågade honom: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?"