Läs bibeltext

Joh 10:11
  Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Joh 10:12
Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden.
Joh 10:13
Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren.
Joh 10:14
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig,
Joh 10:15
liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.
Joh 10:16
Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.
Joh 10:17
Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka.
Joh 10:18
Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig."
Joh 10:19
  De orden gav upphov till ny oenighet bland judarna.
Joh 10:20
Många sade: "Han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom?"
Joh 10:21
Andra sade: "Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda?"