Läs bibeltext

Joh 10:22
Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter,
Joh 10:23
och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet.
Joh 10:24
Då omringade judarna honom och sade: "Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet."
Joh 10:25
Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig.
Joh 10:26
Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får.
Joh 10:27
Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.
Joh 10:28
Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.
Joh 10:29
Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand.
Joh 10:30
Jag och Fadern är ett."
Joh 10:31
  Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom.
Joh 10:32
Jesus sade till dem: "Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?"