Läs bibeltext

Joh 10:31
  Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom.
Joh 10:32
Jesus sade till dem: "Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?"
Joh 10:33
Judarna svarade: "Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa."
Joh 10:34
Jesus sade: "Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?
Joh 10:35
Lagen kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas.
Joh 10:36
Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son.
Joh 10:37
Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig.
Joh 10:38
Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern."
Joh 10:39
De försökte återigen gripa honom, men han kom undan.
Joh 10:40
  Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan Jordan där Johannes först hade döpt. Där stannade han, och många kom till honom.
Joh 10:41
De sade att Johannes visserligen inte hade gjort något tecken men att allt som han hade sagt om Jesus var sant.