Läs bibeltext

Joh 11:45
Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.
Joh 11:46
Men några av dem gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort.
Joh 11:47
Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade: "Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken.
Joh 11:48
Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk."
Joh 11:49
En av dem, Kajafas, som var överstepräst det året, sade till dem: "Ni förstår ingenting.
Joh 11:50
Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under."
Joh 11:51
Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året talade han profetiskt: Jesus skulle dö för folket,
Joh 11:52
och inte bara för folket utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett.
Joh 11:53
Från den dagen var de fast beslutna att döda honom.
Joh 11:54
  Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen, och där höll han till med sina lärjungar.
Joh 11:55
Judarnas påskfest närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig.