Läs bibeltext

Joh 12:20
Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker.
Joh 12:21
De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: "Herre, vi vill gärna se Jesus."
Joh 12:22
Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus.
Joh 12:23
Och Jesus svarade dem: "Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas.
Joh 12:24
Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.
Joh 12:25
Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv.
Joh 12:26
Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.
Joh 12:27
  Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit.
Joh 12:28
Fader, förhärliga ditt namn." Då hördes en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt."
Joh 12:29
Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom.
Joh 12:30
Jesus sade: "Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull.