Läs bibeltext

Joh 12:24
Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.
Joh 12:25
Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv.
Joh 12:26
Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.
Joh 12:27
  Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit.
Joh 12:28
Fader, förhärliga ditt namn." Då hördes en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt."
Joh 12:29
Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom.
Joh 12:30
Jesus sade: "Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull.
Joh 12:31
Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.
Joh 12:32
Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig."
Joh 12:33
Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö.
Joh 12:34
Folket sade till honom: "Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?"