Läs bibeltext

Joh 12:44
Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig,
Joh 12:45
och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.
Joh 12:46
Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.
Joh 12:47
Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen.
Joh 12:48
Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen.
Joh 12:49
Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala.
Joh 12:50
Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig."
Joh 13:1
Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.
Joh 13:2
  De hade samlats till måltid, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus.
Joh 13:3
Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud.
Joh 13:4
Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet.