Läs bibeltext

Joh 13:5
Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig.
Joh 13:6
När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: "Herre, skall du tvätta mina fötter!"
Joh 13:7
Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det."
Joh 13:8
Petrus sade: "Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter!" Jesus sade till honom: "Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig."
Joh 13:9
Då sade Simon Petrus: "Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet."
Joh 13:10
Men Jesus sade till honom: "Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla."
Joh 13:11
Han visste nämligen vem som skulle förråda honom, och därför sade han att de inte alla var rena.
Joh 13:12
  När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem: "Förstår ni vad det är jag har gjort med er?
Joh 13:13
Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag.
Joh 13:14
Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.
Joh 13:15
Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.