Läs bibeltext

Joh 13:16
Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.
Joh 13:17
Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.
Joh 13:18
Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas: Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig.
Joh 13:19
Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är.
Joh 13:20
Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig."
Joh 13:21
  När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: "Sannerligen, jag säger er: en av er kommer att förråda mig."
Joh 13:22
Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade.
Joh 13:23
En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom.
Joh 13:24
Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om.
Joh 13:25
Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: "Herre, vem är det?"
Joh 13:26
Jesus svarade: "Han som får brödet som jag nu doppar." Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.