Läs bibeltext

Joh 13:21
  När Jesus hade sagt detta skakades han i sitt innersta och vittnade: "Sannerligen, jag säger er: en av er kommer att förråda mig."
Joh 13:22
Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade.
Joh 13:23
En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom.
Joh 13:24
Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om.
Joh 13:25
Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: "Herre, vem är det?"
Joh 13:26
Jesus svarade: "Han som får brödet som jag nu doppar." Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.
Joh 13:27
När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: "Gör genast vad du skall göra!"
Joh 13:28
Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom.
Joh 13:29
Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga.
Joh 13:30
Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.
Joh 13:31
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.