Läs bibeltext

Joh 13:27
När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: "Gör genast vad du skall göra!"
Joh 13:28
Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom.
Joh 13:29
Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga.
Joh 13:30
Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.
Joh 13:31
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.
Joh 13:32
Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom.
Joh 13:33
Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma.
Joh 13:34
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
Joh 13:35
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."
Joh 13:36
Simon Petrus frågade: "Vart går du, herre?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig."
Joh 13:37
Petrus sade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag skall ge mitt liv för dig."