Läs bibeltext

Joh 13:31
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.
Joh 13:32
Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom.
Joh 13:33
Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma.
Joh 13:34
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.
Joh 13:35
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."
Joh 13:36
Simon Petrus frågade: "Vart går du, herre?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig."
Joh 13:37
Petrus sade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag skall ge mitt liv för dig."
Joh 13:38
Då sade Jesus: "Du skall ge ditt liv för mig? Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig."
Joh 14:1
"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.
Joh 14:2
I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Joh 14:3
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.