Läs bibeltext

Joh 13:38
Då sade Jesus: "Du skall ge ditt liv för mig? Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig."
Joh 14:1
"Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.
Joh 14:2
I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Joh 14:3
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.
Joh 14:4
Och vägen dit jag går, den känner ni."
Joh 14:5
Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?"
Joh 14:6
Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Joh 14:7
Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom."
Joh 14:8
Filippos sade: "Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss."
Joh 14:9
Jesus svarade: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern?
Joh 14:10
Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.