Läs bibeltext

Joh 14:7
Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom."
Joh 14:8
Filippos sade: "Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss."
Joh 14:9
Jesus svarade: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern?
Joh 14:10
Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.
Joh 14:11
Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull.
Joh 14:12
Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern,
Joh 14:13
och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.
Joh 14:14
Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.
Joh 14:15
Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.
Joh 14:16
Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid:
Joh 14:17
sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.