Läs bibeltext

Joh 14:23
Jesus svarade: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.
Joh 14:24
Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Joh 14:25
  Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er.
Joh 14:26
Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
Joh 14:27
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Joh 14:28
Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.
Joh 14:29
Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.
Joh 14:30
Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig.
Joh 14:31
Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån.
Joh 15:1
Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren.
Joh 15:2
Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.