Läs bibeltext

Joh 14:27
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Joh 14:28
Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.
Joh 14:29
Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.
Joh 14:30
Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig.
Joh 14:31
Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån.
Joh 15:1
Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren.
Joh 15:2
Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.
Joh 15:3
Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er.
Joh 15:4
Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.
Joh 15:5
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.
Joh 15:6
Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.